За нас Офиси Компютри, Монитори Принтери Преносими компютри Софтуер за хотели магазини и ресторанти Услуги Специализиран софтуер и хардуер Изпрати съобщениеНАЧАЛО
*****Компютри
 *Маркови - нови
 *Маркови - нови от свръх-
производство, втора употреба
 *Асемблирани
*****Сървъри
 *Маркови - втора употреба
*****Монитори
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Принтери
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Компютърни модули
 *Нови

 *Нови DELL
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба


 *Софтуер за хотели
 *Софтуер за магазини
 *Софтуер за ресторанти

 *Изграждане, оборудване,
сервизно и абонаментно
цялостно поддържанe на
магазини, ресторанти и хотели
 *Изграждане и поддържане на
системи за видеонаблюдение
 *Изграждане и поддържане
на компютърни мрежи
 *Разработка на сайтове и
WEB дизайн
 *Стандартни хардуерни и
софтуерни услуги
 *Абонаментно поддържане
на компютърна техника
 *Ремонт на компютри, монитори,
преносими компютри,
принтери
 *Лизинг

 *Разработка на специализиран
софтуер и хардуер
 *Разработка на микрокомпютърни
системи
 *Телетекстна система
 *Комплексна система
за управление на боулингТЕЛЕТЕКСТНА СИСТЕМА

    Имаме удоволствието да Ви предложим Телетекстна система TTG-2 от ново поколение, разработена от
"АМО - ЦИБС" за нуждите на ефирни и сателитни телевизии с национален обхват, както и за кабелни телевизии.

    Що е телетекст?

    Телетекстът е необходимо допълнение и продължение на телевизионната програма и на отделните й рубрики. Той е медия, притежаваща редица благоприятни за разпространението и качества, по-важните от които са:

  • Широка аудитория. Телевизори с телетекст имат в момента над 60% от населението на Република България. Този процент постоянно нараства.

  • Достъпът до телетекста е мигновен и безплатен.

  • Телетекстът може да бъде приет практически от всяка точка на България, където има наличие на телевизионен сигнал и се ръзпространява съответната телевизионна програма.

  • Телетекстът може да се разпространява и от кабелните оператори, които поддържат телевизионната програма.

  • Телетекстът доразвива и допълва телевизионните рубрики. Заложената в него информация е постоянно в ефир, тъй като излъчването и се повтаря циклично на всеки двадесетина секунди.

    Така телевизионният зрител може бързо и във всеки момент да получи важна за него информация, която той е пропуснал при прякото й излъчване в новините, например. Съществено в случая е това, че съдържанието на тази иформация може да се актуализира или променя изцяло бързо и с минимални усилия (така телевизиите поддържат постоянно в ефир най-горещата информация).

    Съществуват технически средства (т.н. компютърни телетекстни декодери), които дават възможност да се запамети изцяло или частично, по определени правила, приетата телетекстна информация, така че да може да се ползува, при необходимост, по-късно в удобно време. С помощта на такива устройства, произведени от АМО-ЦИБС, редакциите на някои централни вестници, напр. "24 часа", получават голямо количество най-нова информация от телетекста на чужди телевизионни програми с цел спешното и обработване и публикуване.

    Телетекстът предлага добри възможности за рекламна дейност, особено в съчетание с основната телевизионна реклама като нейно евтино и достъпно продължение и детайлизиране. Това са така наречените комбинирани рекламни пакети, при които в сравнително кратката пряка телевизионна реклама се прави препратка към телетекстна страница, в която рекламата се доразвива и разширява, а зрителят има достатъчно продължителен и безплатен достъп до нея.

    Телетекстът предлага възможност за бързо и едновременно предаване на явна или кодирана информация от един централен източник, напр. министерство, към многобройните му поделения. Този начин на предаване на информация е много удобен и изгоден за съответното ведомство, поради съществените икономии на пощенски разходи и разходи за телефон, факс и електронна поща, както и на времето, необходимо за изпращане на съобщенията. При това защитата на информацията е осигурена от използуваните криптографски методи. Този начин се практикува от редица отговорни ведомства у нас.

    Друга възможност, предлагана от телетекста е едновременно предаване на субтитри на филми на различни езици, всеки на отделна телетекстна страница. Тази сравнително нова възможност е реализирана от няколко големи телевизии, между които испанската TVE.

    При всички големи телевизии съществува двупосочна връзка между телетекст и Интернет, така че те взаимно се допълват и дори дублират. Най-важната информация, публикувана от съответната телевизия в Интернет се прехвърля и в телетекстните и страници. Същевременно всички или подбрани телетекстни страници се показват и в сайтовете на съответните телевизии.

    Телетекстна система

    Телетекстната система TTG-2 е комплексно изделие, включващо голям брой хардуерни и софтуерни модули, предназначени за предварителната подготовка на различни телетекстни продукти и излъчването им в телевизионната мрежа. Работата на телетекстната система не се влияе от системата на телевизионното излъчване (PAL или SECAM). Благодарение на модулния си характер, тя може лесно да бъде конфигурирана в съответствие с нуждите на потребителя. Телетекстната система ще позволи на Вашата телевизия да развие няколко вида информационни системи, даващи възможност за продажба на телетекстни страници, алтернативни форми за реклама и предоставяне на среда за разпространение на данни, явни и засекретени, до териториални звена на централизирани структури. Телетекстът може много бързо и ефективно да се превърне в основен източник на най-актуална, постоянно обновявана и общодостъпна информация и реклама за широк кръг от населението на страната.

    Телетекстната система TTG-2 е преминала успешни и продължителни (около две години) изпитания в БНТ, като през голяма част от времето на изпитанията тя е работила в ефир - първоначално в Ефир 2 на БНТ до продажбата му на bTV, а след това в Канал 1 на БНТ.

Телетекстната система TTG-2 се състои от следните модули:

1. Телетекстен генератор.

  • Интелигентен телетекстен смесител TDI-2.

  • Комуникационен сървър и форматер на данните TDF-2.

  • Телетекстен системен сървър TSS-2.

2. Телетекстен редактор TED-2.

3. Интегрирана система за субтитриране TSB-1 - в процес на разработка.

4. Система за подготовка и предаване на файлови данни TFD-2.

    При необходимост, в зависимост от конкретния случай, към системата могат се добавят допълнителни стандартни модули - модеми, рутери и др. средства за свързването на системните модули, от една страна един към друг чрез ETHERNET мрежа и от друга страна - към външни потребители на системата.

    АМО-ЦИБС предлага организиране и осъществяване на съвместно мероприятие по внедряването и експлоатацията на Телетекстната система във Вашата телевизия. От наша страна сме готови да поемем, евентуално, следните ангажименти:

Следваща страница