За нас Офиси Компютри, Монитори Принтери Преносими компютри Софтуер за хотели магазини и ресторанти Услуги Специализиран софтуер и хардуер Изпрати съобщениеНАЧАЛО
*****Компютри
 *Маркови - нови
 *Маркови - нови от свръх-
производство, втора употреба
 *Асемблирани
*****Сървъри
 *Маркови - втора употреба
*****Монитори
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Принтери
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Компютърни модули
 *Нови

 *Нови DELL
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба


 *Софтуер за хотели
 *Софтуер за магазини
 *Софтуер за ресторанти

 *Изграждане, оборудване,
сервизно и абонаментно
цялостно поддържанe на
магазини, ресторанти и хотели
 *Изграждане и поддържане на
системи за видеонаблюдение
 *Изграждане и поддържане
на компютърни мрежи
 *Разработка на сайтове и
WEB дизайн
 *Стандартни хардуерни и
софтуерни услуги
 *Абонаментно поддържане
на компютърна техника
 *Ремонт на компютри, монитори,
преносими компютри,
принтери
 *Лизинг

 *Разработка на специализиран
софтуер и хардуер
 *Разработка на микрокомпютърни
системи
 *Телетекстна система
 *Комплексна система
за управление на боулинг


 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФУЕР И ХАРДУЕР. МИКРОКОНТРОЛЕРНИ УСТРОЙСТВА. ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ОТ ЦИФРОВ И АНАЛОГОВ ТИП


    Благодарение на големия си опит в областта на компютърната техника и нейното приложение в практиката АМО-ЦИБС е в състояние да Ви предостави разработката и внедряването на голяма гама съвременни електронни устройства от нов тип.

    Имаме удоволствието да Ви предложим, в зависимост от вашите нужди, два варианта на такива устройства:

    Сложни мултифункционални електронни устройства, изградени на базата на компютърна система, един или няколко компютри свързани помежду си, с множество цифрови интерфейсни модули за управление на всякакви аналогови и цифрови електронни устройства – датчици, осветителни тела, двигатели, клавиатури и други възли, съответния управляващ софтуер и при необходимост база-данни, в производствени системи за цехове, малки предприятия и заводи, в охранителни и системи за видеонаблюдение, хотелски системи, спортни съоръжения, системи за достъп и сигурност, бариери и много други, включително и такива с вградени в тях микроконтролери.

    С подобни характеристики са разработените и внедрени от нас телетекстна система, система за управление на боулинг и др.

    Голямо разнообразие от по-прости, миниатюрни и относително достъпни, но също така качествени и стабилно работещи електронни възли и модули (платки), включително и такива с вградени най-съвременни микроконтролери. Нашия опит ни е позволил, в течение на времето да изградим най-различни подобни изделия и да ги внедрим в най-различни електронни устройства и системи:

  • Програматори за различна битова апаратура- перални, миялни и други машини;

  • Модули за охранителни системи;

  • Модули за хотелски системи;

  • Модули за системи за видеонаблюдение;

  • Модули позволяващи подмяната на старите 8-инчови колони-дискови устройства със съвременни изделия (пр. В оборудването на студията на Българската национална телевизия) и др.

    Имаме готовност при проявен интерес от Ваша страна, за провеждане на конкретни разговори и подписване на съответен договор.