За нас Офиси Компютри, Монитори Принтери Преносими компютри Софтуер за хотели магазини и ресторанти Услуги Специализиран софтуер и хардуер Изпрати съобщениеНАЧАЛО
*****Компютри
 *Маркови - нови
 *Маркови - нови от свръх-
производство, втора употреба
 *Асемблирани
*****Сървъри
 *Маркови - втора употреба
*****Монитори
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Принтери
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Компютърни модули
 *Нови

 *Нови DELL
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба


 *Софтуер за хотели
 *Софтуер за магазини
 *Софтуер за ресторанти

 *Изграждане, оборудване,
сервизно и абонаментно
цялостно поддържанe на
магазини, ресторанти и хотели
 *Изграждане и поддържане на
системи за видеонаблюдение
 *Изграждане и поддържане
на компютърни мрежи
 *Разработка на сайтове и
WEB дизайн
 *Стандартни хардуерни и
софтуерни услуги
 *Абонаментно поддържане
на компютърна техника
 *Ремонт на компютри, монитори,
преносими компютри,
принтери
 *Лизинг

 *Разработка на специализиран
софтуер и хардуер
 *Разработка на микрокомпютърни
системи
 *Телетекстна система
 *Комплексна система
за управление на боулингСОФТУЕР ЗА ХОТЕЛИ

    Основните модули на модерният съвременен хотелски софтуер са Front Office (частта от софтуера, свързана с рецепцията, вкл. и визуална план-схема на разположението на стаите с актуална информация за тяхното съсътояние) и Back Office (частта от софтуера, свързана със счетоводството на хотела и с организацията на дейността на хотелския персонал). Тези модули, макар и част от една интегрирана система, могат да се купуват, инсталират и да функционират независимо един от друг. Най-съществената особеност на съвременния хотелски софтуер е, че може да поддържа единна система за безкешови разплащания на гостите и клиентите на хотела, изградена на базата на безконтактни карти (идентификатори) и специализиран хардуер, включващ безконтактни терминали плюс контролери инсталирани към всяка хотелска стая и всеки друг хотелски обект, посещаван от клиентите или свързан с дейността на хотелския персонал (технология Proximity). Картата (идентификаторът) дава достъп до различните услуги на хотелския комплекс (басеин, сауна, фитнес, ресторанти, магазини, телефонни услуги и др.), като цената им автоматично се начислява по сметката на стаята. Програмата може да се конфигурира така, че за някои услуги (напр. ресторантите, баровете и др.,) ползването на картата (идентификатора) да не е задължително. Картата (идентификаторът), в комбинация с инсталирани във всяка хотелска стая специализирани хардуерни контролери има, от една страна, важна енергоспестяваща функция, автоматизирайки изключването на климатика, отоплението, осветлението и др. консуматори на електроенергия в хотелските стаи, а от друга страна – охранителна функция, автоматизирайки заключването и отключването на стаите и съответно включването и изключването на охранителната им система. Тази функция на софтуера е пряко свързана с особеностите на конкретния хотел и се доработва и настройва конкретно според тези особености.

    Предлаганият от нас софтуерен продукт представлява комплексно решение за автоматизация на всички дейности в един хотел, отговарящо на всички най-съвременни изисквания:

  • автоматизиране процесите като резервиране, настаняване, напускане, работа със сметките на гостите;
  • управление на вътрешните ресурси на хотела;
  • поддържане на единна система за безкешови разплащания на гостите и клиентите на хотела, базираща се на безконтактни карти и идентификатори;
  • енергоспестяващи и охранителни функции;
  • автоматизиране текущата дейност;
  • управление на база данни на клиентите, която включва всички необходими персонални и фирмени данни за тях, както и възможност за произволна редакция на тези данните по време на престоя на клиента в хотела;
  • многофакторен анализ на дейността на хотела;
  • взаимодействие с другите хотелски системи, както и връзка с други външни модули, като разплащане в магазин, бар, ресторант или нощен клуб. и др.

    Програмата има атрактивен и удобен интерфейс. Тя разполага с добре структурирана система от менюта, позвляващи бърз и удобен достъп до всичките и функционални модули.

    Софтуерът дава възможност за изготвяне на богат набор от справки, които позволяват на администрацията на хотела да контролира дискретно и от разстояние работата на всички поделения на хотела и да реагира незабавно и адекватно при тяхното управление. Всички справки могат да се разпечатат на инсталирания принтер или да се експортират MS Excel. Въведена е защита с пароли и нива на достъп с цел ограничаване на достъпа на операторите.

    Софтуерът дава възможност за изготвяне на междинни сметки и да се извършват междинни плащания. На рецепцията на хотела е разположен терминал, играещ ролята на касов апарат, четец на карти, фискален принтер за необходимите документи. Приключването на касата става с отпечатване на съответните справки и приключване на фискалното устройство. Отпечатването на всички основни документи - данъчни фактури, данъчни бон-фактури, касови бележки – бонове, става автоматично.

Следваща страница