За нас Офиси Компютри, Монитори Принтери Преносими компютри Софтуер за хотели магазини и ресторанти Услуги Специализиран софтуер и хардуер Изпрати съобщениеНАЧАЛО
*****Компютри
 *Маркови - нови
 *Маркови - нови от свръх-
производство, втора употреба
 *Асемблирани
*****Сървъри
 *Маркови - втора употреба
*****Монитори
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Принтери
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Компютърни модули
 *Нови

 *Нови DELL
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба


 *Софтуер за хотели
 *Софтуер за магазини
 *Софтуер за ресторанти

 *Изграждане, оборудване,
сервизно и абонаментно
цялостно поддържанe на
магазини, ресторанти и хотели
 *Изграждане и поддържане на
системи за видеонаблюдение
 *Изграждане и поддържане
на компютърни мрежи
 *Разработка на сайтове и
WEB дизайн
 *Стандартни хардуерни и
софтуерни услуги
 *Абонаментно поддържане
на компютърна техника
 *Ремонт на компютри, монитори,
преносими компютри,
принтери
 *Лизинг

 *Разработка на специализиран
софтуер и хардуер
 *Разработка на микрокомпютърни
системи
 *Телетекстна система
 *Комплексна система
за управление на боулингКОМПЮТЪРИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА БОУЛИНГ ТИП ‘БРУНСУИК’

    Компютъризираната система за цялостно управление на боулинг, тип ‘Брунсуик’ се състои от:

    Специализиран пистов компютър и силов блок(по един за всяка писта), състоящ се от три интерфейсни платки, пистов контролер към силовия блок и датчици. Управлява се от фърмуер, обособен като два работещи самостоятолно модули- работен и сервизен. Има елементи за диагностика на работата на пистата. Управляващ компютър със интерфейс за управление на специализираните пистови компютри. Софтуерът е разработен изцяло под Windows и се организира като база-данни за натрупване, съхраняване, и визуализиране на информацията за работата на пистите и информацията, свързана с финансовата отчетност на боулинга. Софтуерът е обособен като четири модула- работен модул, сервизен модул, модул за връзка с хотелската мрежа и база-данни с общ потребителски интерфейс. В базата се съхраняват всички данни за работата на системата- моментното техническо състояние на пистите и техните датчици, текущото състояние на игрите, архив на изиграните игри и за действията на персонала, касови и счетоводни резултати от работата на истемата и др. работния модул стартира пистите за игра, визуализира информацията за състоянието на пистите и развитието на игрите, алармира персонала при неизправности и аварии, спира пистите след свършване на игрите. Сервизният модул включва управление на тестови удари и игри с възможност за промяна на условията, вкл. броя на ударите в играта, имитация на различни авариини и нормални работни ситуации и др. Той може да работи с една или няколко писти независимо от работния модул, който в същия момент управлява останалите писти. Модулът за връзка с хотелската мрежа е независим от работния и сервизния и яинаги е готов да приеме и изпълни заявка сза някаква справка. И трите модула имат достъп преи определени условия до базата-данни, с цел получаване на различни справки за работата на системата. Потрбителският интерфейс е съобразен с изискването за максимално удобство на обслужващия персонал- лесно читаеми и приятни за зрението съобщения, индикации и аларми, дублирани със звукова сигнализация. Предвидени са ‘топли’ клавиши за основните операции по управлението на боулингсистемата, вкл. и за аварийно изключване на пистите. Достъпът до боулингсистемата като цяло и базата данни е защитен с пароли. Всички действия на операторите се регистрират в базата данни и могат да бъдат проследени и анализирани впоследствие.

        ПРЕДИМСТВА

    Дава възможност за наблюдаване на работата на системата в реално време както и по големи възможности за контролиране действията на обслужващия персонал. Елиминирана е възможността за случаен достъп до блоковете на системата и управляващия софтуер и неправомерна намеса в работата им. Системата като цяло е по-гъвкава и удобна за работа, и за евентуални допълнения и промени. Повишава се надеждността й.

    АМО-ЦИБС има удоволствието да Ви предложи поддръжка, ремонт, реконструиране и модернизация на Вашия боулинг.

    Имаме готовност, при проявен интерес от Ваша страна, за провеждане на конкретни разговори и подписване на съответен договор.

    От наша страна сме готови да поемем евентуално следните ангажименти:

  • Оглед(проучване) на Вашата боулинг система и подготвяне на конкретно предложение за нейната поддръжка, ремонт, реконструиране и модернизация;

  • Извършване на всички, съгласувани с Вас, необходими ремонти, реконструиране и модернизация на Вашата боулинг система;

  • Поддържане(абонаментно) на Вашата боулинг система при нейната експлоатация.