За нас Офиси Компютри, Монитори Принтери Преносими компютри Софтуер за хотели магазини и ресторанти Услуги Специализиран софтуер и хардуер Изпрати съобщениеНАЧАЛО
*****Компютри
 *Маркови - нови
 *Маркови - нови от свръх-
производство, втора употреба
 *Асемблирани
*****Сървъри
 *Маркови - втора употреба
*****Монитори
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Принтери
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Компютърни модули
 *Нови

 *Нови DELL
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба


 *Софтуер за хотели
 *Софтуер за магазини
 *Софтуер за ресторанти

 *Изграждане, оборудване,
сервизно и абонаментно
цялостно поддържанe на
магазини, ресторанти и хотели
 *Изграждане и поддържане на
системи за видеонаблюдение
 *Изграждане и поддържане
на компютърни мрежи
 *Разработка на сайтове и
WEB дизайн
 *Стандартни хардуерни и
софтуерни услуги
 *Абонаментно поддържане
на компютърна техника
 *Ремонт на компютри, монитори,
преносими компютри,
принтери
 *Лизинг

 *Разработка на специализиран
софтуер и хардуер
 *Разработка на микрокомпютърни
системи
 *Телетекстна система
 *Комплексна система
за управление на боулингТЕЛЕТЕКСТНА СИСТЕМА

    Предоставяне и инсталиране на Телетекстната система (хардуер и софтуер), включително и необходимата компютърна техника, както и изграждане на отдалечени телетекстни студиа за клиенти.
Поддържане на Системата при нейната експлоатация.
Съгласувано с Вас набиране и подготвяне за излъчване информацията чрез телетекстни страници, включително и реклами.
Набиране и обслужване на клиенти, желаещи да предават свои данни чрез телетекст (файлови данни).
    Имаме готовност, при проявен интерес от Ваша страна, за провеждане на конкретни разговори и подписване на съответен договор.

    Телетекстен генератор

    Телетекстният генератор е съставен от следните модули:

    Интелигентен телетекстен смесител TDI-2.

    Предназначението на модула е да смесва телетекстните данни с телевизионния видеосигнал. Изграден е на базата на IBM съвместим персонален компютър с вградени в него специализирани цифрови и аналогови модули. Комуникацията му с останалите модули на системата се осъществява посредством стандартен LAN интерфейс. Приложният софтуер на модула стандартно се съхранява от полупроводников диск, дублиран от хард-диск. Модулът притежава вграден "BYPASS" ключ, необходим за аварийно ръчно изключване на телетекстната система, както и диагностични монитор и клавиатура. Той съдържа енергонезависима памет от 1 до 4 МВ за съхраняване на излъчваните телетекстни страници. Модулът осигурява автоматично излъчване на пакет 8/30, необходим за нуждите на телевизионното предаване.

    Осигурена е възможност за програмиране на съдържанието на нулевия ред (хедър) на телетекстните страници с оглед подобряване визуалните ефекти и създаване допълнителна възможност за излъчване на информация, включително и рекламна. За нормалната работа на телетекстния смесител е необходим телевизионен видео сигнал със стандартни характеристики. За разлика от аналогични устройства, предлагани от други производители, в TDI-2 не е необходимо предварителното изчистване до ниво черно на телевизионните редове, в които се излъчва телетекст. С оглед осигуряване максимална надеждност на телетекстната система и максимално елиминиране влиянието и върху качеството на излъчвания телевизионен сигнал, временните интервали (телевизионни редове), през които се излъчва телетекстната информация са програмирани и фиксирани хардуерно с точност до 70 nS. Модулът осигурява много добри характеристики на обработения и изходящ от него телевизионен сигнал както следва:

 • Insertion Gain < 0.1 dB

 • Luminance Non-Linearirty < 0.5%

 • Differential Gain < 0.5%

 • Differential Phase < 0.3°

 • Chrom-Lum Crosstalk < 0.25%

 • Field time Waveform Distorsion < 0.25%

 • Bar K < 1%

 • 2T Pulse/Bar K < 0.5%

 • 2T Pulse K < 0.25%

 • Chrom-Lum Gain < 0.5%

 • Chrom-Lum Delay < 5.00 nS

 • Unweighted Random Noise - 68 dB

    Комуникационен сървър и форматер на данните TDF-2.

    Предназначението на модула е да управлява предаването на телетекстните страници към телетекстния смесител
TDI-2, определяйки периодичността и последователността на излъчването им, да подготвя за излъчване файловите данни като ги преобразува в телетекстен формат в съответствие с международните стандарти и да поддържа архивен и лог-файлове за излъчваните в ефир телетекстни страници.

    Модулът е изграден е на базата на IBM съвместим компютър. Работи под управлението на Microsoft Windows 95/98. Необходимо е да бъде разположен в близост до телетекстния смесител TDI-2, с който е свързан през стандартен LAN интерфейс. Към останалите модули на телетекстната система е свързан също през стандартен LAN интерфейс, но ако те са разположени в отдалечено студио - и през допълнителни модеми, рутери и наета цифрова телефонна линия.

    Модулът TDF-2 осигурява и следните функционални възможности на телетекстната система:

 • Дефиниран от потребителя ред 0 (хедър) на телетекстната страница.

 • FLOF / Fastext операции.

 • Формиране, обновяване, подмяна и премахване на телетекстни страници.

 • Включване и изключване на телетекстни страници за и от излъчване.

 • Поддържане до 99 подстраници към която и да е телетекстна страница.

 • Поддържане на десетично и шестнадесетично номериране на страниците.

 • Незабавно обновяване и излъчване на страниците за нуждите на интерактивен телетекст.

 • Пълна поддръжка на езиковите контролни битове.

 • Поддръжка на суб-кодовете на телетекстните страници.

 • Поддържане на пакет 8/30.

    Телетекстен системен сървър TSS-2.

    Предназначението на модула е да управлява предаването на различни телетекстни продукти (телетекстни страници, файлови данни и др.) от клиентите и редакторските работни станции към излъчващите модули на системата (TDI-2 и TDF-2), да администрира правата на клиентите спрямо телетекстната система и да поддържа архивни и лог-файлове за нейната работата. Модулът TSS-2 се инсталира на IBM съвместим компютър, който е разположен в телетекстното студио (близко или отдалечено) и е свързан към останалите модули на системата през стандартен LAN интерфейс.


Върни се обратно