За нас Офиси Компютри, Монитори Принтери Преносими компютри Софтуер за хотели магазини и ресторанти Услуги Специализиран софтуер и хардуер Изпрати съобщениеНАЧАЛО
*****Компютри
 *Маркови - нови
 *Маркови - нови от свръх-
производство, втора употреба
 *Асемблирани
*****Сървъри
 *Маркови - втора употреба
*****Монитори
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Принтери
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Компютърни модули
 *Нови

 *Нови DELL
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба


 *Софтуер за хотели
 *Софтуер за магазини
 *Софтуер за ресторанти

 *Изграждане, оборудване,
сервизно и абонаментно
цялостно поддържанe на
магазини, ресторанти и хотели
 *Изграждане и поддържане на
системи за видеонаблюдение
 *Изграждане и поддържане
на компютърни мрежи
 *Разработка на сайтове и
WEB дизайн
 *Стандартни хардуерни и
софтуерни услуги
 *Абонаментно поддържане
на компютърна техника
 *Ремонт на компютри, монитори,
преносими компютри,
принтери
 *Лизинг

 *Разработка на специализиран
софтуер и хардуер
 *Разработка на микрокомпютърни
системи
 *Телетекстна система
 *Комплексна система
за управление на боулингСОФТУЕР ЗА РЕСТОРАНТИ

    Предлаганият софтуерен продукт представлява комплексно решение за автоматизация на всички дейности в един обект за обществено хранене (ресторант, бар и др.). Разработен е като единен модул, обхващащ цялостната работа в магазина - от доставката до продажбата на стоката на клиента. Програмата има атрактивен и удобен интерфейс. Тя разполага с добре структурирана система от менюта, позвляващи бърз и удобен достъп до всичките и функционални модули. Софтуерът дава възможност за изготвяне на богат набор от справки, за текущ и минал момент, информация за предходни периоди, движение на стоки и суми и др. Всички справки могат да се разпечатат на инсталирания принтер или да се експортират MS Excel. Софтуерът дава възможност да се използуват различни методи на плащане - в брой, с електронна карта, която може да се използва като дебитна или кредитна или безналично разплащане - сумите се натрупват по картата, като във всеки момент могат се изплатят. Софтуерът поддържа директна връзка с масово разпространените фискални принтери на фирма DATECS. Софтуерът поддържа два склада - за номенклатурите и мини-склад за готовата продукция. Прихода и разхода в/от тези складове става с документи за приход и разход. Възможнa e директна продажба от складовете с помощта на документ за разход. Системата е в режим с разширени функции - работа на повече от един оператор, като всеки може да работи с повече от една отворена сметка. Всяка сметка съдържа една или повече поръчки. Всяка поръчка се закрива с отпечатване на нефискален бон и формиране на отделни подпоръчки към различните блокове на обекта (кухня, бар и др.). Всяка сметка може да бъде допълвана с неограничен брой поръчки. Всяка сметка се закрива с отпечатване на фискален бон или с карта за безналично разплащане. В този режим се поддържат менюта и рецептурници с разбивки по номенклатури и количества. Приключването на касата става с отпечатване на съответните справки и приключване на фискалното устройство. Отпечатването на всички основни документи - данъчни бон-фактури, касови бележки – бонове, стокови разписки приход/разход, междинни поръчки към бар, кухня става автоматично. Въведена е защита с пароли и нива на достъп с цел ограничаване на достъпа на операторите. Въведена е и възможност за работа с отрицателни количества, както и възможност за произволна редакция на данните в произволен период. След потвърждаване на редакцията програмата преизчислява количествата на стоките и актуализира моментното състояние. В софтуера е вграден модул за трансфер на данни от едно работно място към друго. При трансфера се изравняват номенклатурите и се синхронизират данните по дати.

Върни се обратно