За нас Офиси Компютри, Монитори Принтери Преносими компютри Софтуер за хотели магазини и ресторанти Услуги Специализиран софтуер и хардуер Изпрати съобщениеНАЧАЛО
*****Компютри
 *Маркови - нови
 *Маркови - нови от свръх-
производство, втора употреба
 *Асемблирани
*****Сървъри
 *Маркови - втора употреба
*****Монитори
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Принтери
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба
*****Компютърни модули
 *Нови

 *Нови DELL
 *Нови
 *Нови от свръхпроизводство,
втора употреба


 *Софтуер за хотели
 *Софтуер за магазини
 *Софтуер за ресторанти

 *Изграждане, оборудване,
сервизно и абонаментно
цялостно поддържанe на
магазини, ресторанти и хотели
 *Изграждане и поддържане на
системи за видеонаблюдение
 *Изграждане и поддържане
на компютърни мрежи
 *Разработка на сайтове и
WEB дизайн
 *Стандартни хардуерни и
софтуерни услуги
 *Абонаментно поддържане
на компютърна техника
 *Ремонт на компютри, монитори,
преносими компютри,
принтери
 *Лизинг

 *Разработка на специализиран
софтуер и хардуер
 *Разработка на микрокомпютърни
системи
 *Телетекстна система
 *Комплексна система
за управление на боулингСОФТУЕР ЗА МАГАЗИНИ

    Предлаганият софтуерен продукт представлява комплексно решение за автоматизация на всички дейности в един магазин. Разработен е като единен модул, обхващащ цялостната работа в магазина - от доставката до продажбата на стоката на клиента. Програмата има атрактивен и удобен интерфейс. Тя разполага с добре структурирана система от менюта, позвляващи бърз и удобен достъп до всичките и функционални модули. Софтуерът дава възможност за изготвяне на богат набор от справки, показващи състоянието на стоките в текущ и минал момент, информация за предходни периоди, движение на стоки и суми и др. Всички справки могат да се разпечатат на инсталирания принтер или да се експортират MS Excel. Софтуерът дава възможност да се използуват различни методи на плащане - в брой, с електронна карта, която може да се използва като дебитна или кредитна или безналично разплащане - сумите се натрупват по картата, като във всеки момент могат се изплатят. Софтуерът поддържа директна връзка с масово разпространените фискални принтери на фирма DATECS. Продажбите могат да се осъществяват и с помощта на баркод четец, включен към компютъра (клавиатурен тип). Финализирането на сметката става с отпечатване на фискален бон или закриване с карта. Приключването на касата става с отпечатване на съответните справки и приключване на фискалното устройство. Софтуерът поддържа един склад - за номенклатурите. Прихода и разхода в/от този склад става с документи за приход и разход. Възможнa e директна продажба от склада с помощта на документ за разход. Отпечатването на всички основни документи - данъчни бон-фактури, касови бележки – бонове, стокови разписки приход/разход става автоматично. Въведена е защита с пароли и нива на достъп с цел ограничаване на достъпа на операторите. Въведена е и възможност за работа с отрицателни количества, както и възможност за произволна редакция на данните в произволен период. След потвърждаване на редакцията програмата преизчислява количествата на стоките и актуализира моментното състояние. В софтуера е вграден модул за трансфер на данни от едно работно място към друго. При трансфера се изравняват номенклатурите и се синхронизират данните по дати.

Върни се обратно  | Следваща страница